Znak sprawy: ZP-220/03/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa Napylarki próżniowej do napylania cienkich warstw metali na potrzeby MAB/2018/9 CENTERA Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk.

Dokumenty zamówienia dostępne są pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/984c7b90-7fea-4ba0-a238-1cc8faecbf57