Znak sprawy: ZP-227/04/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

Ogłasza przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy:

Wykonanie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i obiektów Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk położonych w Warszawie przy ul. Sokołowskiej 29/37 i Al. Prymasa Tysiąclecia 98.

Dokumenty zamówienia dostępne są pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fdac7546-91d5-45a4-9b95-9c4772153fe8