Znak sprawy: ZP-229/05/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa wzmacniaczy homodynowych.

Dokumenty zamówienia dostępne są pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5089cd42-ec52-4060-ab59-148be308c31b