Znak sprawy: ZP-230/07/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

Ogłasza przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy:

Sukcesywna dostawa specjalistycznych komponentów optycznych, optoelektronicznych i optomechanicznych

Dokumenty zamówienia dostępne są pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ddedd315-9383-4db9-a422-9462517d6182