Znak sprawy: ZP-232/07/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa dewarów helowych (2 sztuki) i azotowych (2 sztuki)

Dokumenty zamówienia dostępne są pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b4b6dc7d-a144-43a0-b6d3-4e9aadffd62c