Znak sprawy: ZP-231/07/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa urządzeń uzupełniających infrastrukturę systemu zarządzania jakością pracy w Laboratorium Nanostruktur IWC PAN: Dostawa, montaż i uruchomienie systemu zasilania awaryjnego UPS

Dokumenty zamówienia dostępne są pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dbfc3d51-a867-4148-8576-2a808edcf37a