Znak sprawy: ZP-221/10/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę wyposażenia uzupełniającego infrastrukturę systemu zarządzania jakością pracy w Laboratorium Nanostruktur IWC PAN z podziałem na 6 części:

nr 1: blistrownica do pakowania wyrobów medycznych 1szt,

nr 2: drukarka 1szt,

nr 3: komora do liofilizatora 1szt,

nr 4: pakowarka wyrobów medycznych 1szt,

nr 5: zamrażarka laboratoryjna 1szt,

nr 6: monitor ekranowy1szt,

Dokumenty zamówienia dostępne są pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9576c170-0f41-4f56-9a11-4e0da2f7612c