Zamawiający:

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk,
ul. Sokołowska 29/37,
01-142 Warszawa

Nr sprawy: ZP-233/12/2022

Postępowanie: Dostawa wyposażenia na potrzeby Laboratorium Nanostruktur Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, z podziałem na 4 części:

nr 1: System zasilania awaryjnego UPS
nr 2: Punkt poboru ciekłego azotu
nr 3: Monitor ekranowy
nr 4: Nawilżacz powietrza

Identyfikator (ID) postępowania:

ocds-148610-3cbedbc4-6732-11ed-abdb-a69c1593877c

Adres strony prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3cbedbc4-6732-11ed-abdb-a69c1593877c