Zamawiający:

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk,     
ul. Sokołowska 29/37,
01-142 Warszawa
Nr sprawy: ZP-238/03/2023

Postępowanie:  Dostawa oscyloskopu cyfrowego z próbkowaniem w czasie rzeczywistym.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b3aeddda-b8e0-11ed-9236-36fed59ea7dd

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-b3aeddda-b8e0-11ed-9236-36fed59ea7dd