Znak sprawy: ZP-227/04/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

Ogłasza przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy:

Wykonanie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i obiektów Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk położonych w Warszawie przy ul. Sokołowskiej 29/37 i Al. Prymasa Tysiąclecia 98.

Dokumenty zamówienia dostępne są pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fdac7546-91d5-45a4-9b95-9c4772153fe8

Znak sprawy: ZP-220/03/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa Napylarki próżniowej do napylania cienkich warstw metali na potrzeby MAB/2018/9 CENTERA Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk.

Dokumenty zamówienia dostępne są pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/984c7b90-7fea-4ba0-a238-1cc8faecbf57

Znak sprawy: ZP-222/03/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa urządzeń uzupełniających infrastrukturę systemu zarządzania jakością pracy w Laboratorium Nanostruktur IWC PAN: Dostawa oraz konfiguracja systemu monitoringu parametrów powietrza.

Dokumenty zamówienia dostępne są pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/14c77929-7d3d-475b-a3ac-55a9f152e8f5

Znak sprawy: ZP-217/01/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę zestawu kwantowych laserów kaskadowych z oprzyrządowaniem

Dokumenty zamówienia dostępne są pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/14304fda-bd6b-4c77-90f3-5fb67ec691cd

Znak sprawy: ZP-218/01/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę urządzeń uzupełniających infrastrukturę systemu zarządzania jakością pracy w Laboratorium Nanostruktur Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

Informacja z otwarcia ofert [PDF]

Informacja z otwarcia ofert [DOCX]

Znak sprawy: ZP-218/01/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

Dostawę urządzeń uzupełniających infrastrukturę systemu zarządzania jakością pracy w Laboratorium Nanostruktur Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

wydany został komunikat.

Treść komunikatu nr 1 [PDF]

Treść komunikatu nr 1 [DOCX]

Załącznik nr 4 [DOCX]

Znak sprawy: ZP-218/01/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk 
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Dostawę urządzeń uzupełniających infrastrukturę systemu zarządzania jakością pracy w Laboratorium Nanostruktur Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

Specyfikacja warunków zamówienia

Ogłoszenie w witrynie TED

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zip)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Znak sprawy: ZP-216/11/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Rozbudowę systemu do badania wzbudzeń terahercowych w nowych kontrolowanych wysokim ciśnieniem i polem magnetycznym stanach materii

Informacja z otwarcia ofert [PDF]

Informacja z otwarcia ofert [DOC]