Znak sprawy: ZP-156/07/2019
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Kriogeniczna stacja do pomiarów ostrzowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie w witrynie TED

Załączniki w wersji edytowalnej

Plik ESPD (pdf)

Plik ESPD (xml)

Klucz publiczny

Znak sprawy: ZP-148/02/2018
Instytut Wysokich Ciśnień 
Polskiej Akademii Nauk

informuje o otwarciu ofert w:

Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i obiektów Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk.

Zestawienie uzyskanych ofert