Zamawiający:

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk,     
ul. Sokołowska 29/37,
01-142 Warszawa
Nr sprawy: ZP- WR1/03/2023

Postępowanie:  Usługa wykonania obróbki oraz montażu 4 sztuk korpusów autoklawów kompletnych A-12 wraz z oprzyrządowaniem

Dokumenty zamówienia dostępne są pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-73dea315-c3de-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Zamawiający:

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk,     
ul. Sokołowska 29/37,
01-142 Warszawa
Nr sprawy: ZP-238/03/2023

Postępowanie:  Dostawa oscyloskopu cyfrowego z próbkowaniem w czasie rzeczywistym.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b3aeddda-b8e0-11ed-9236-36fed59ea7dd

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-b3aeddda-b8e0-11ed-9236-36fed59ea7dd

Zamawiający - Ordering Party:
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk,
ul. Sokołowska 29/37,
01-142 Warszawa

Nr sprawy - Case no.: ZP-237/02/2023

Postępowanie: Dostawa struktur testowych oraz tranzystorów typu HEMT na bazie heterostruktur krystalizowanych z AlScN/GaN oraz AlGaN/GaN metodą MOVPE

Procedure: Supply of test structures and high electron mobility transistors (HEMT) based on AlScN/GaN and AlGaN/GaN heterostructures crystallised by metalorganic vapour phase epitaxy (MOVPE)

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania - Address of the website of the conducted procedure:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-32d5eeea-a6d1-11ed-9236-36fed59ea7dd

Zamawiający:

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk,
ul. Sokołowska 29/37,
01-142 Warszawa

Nr sprawy: ZP-233/12/2022

Postępowanie: Dostawa wyposażenia na potrzeby Laboratorium Nanostruktur Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, z podziałem na 4 części:

nr 1: System zasilania awaryjnego UPS
nr 2: Punkt poboru ciekłego azotu
nr 3: Monitor ekranowy
nr 4: Nawilżacz powietrza

Identyfikator (ID) postępowania:

ocds-148610-3cbedbc4-6732-11ed-abdb-a69c1593877c

Adres strony prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3cbedbc4-6732-11ed-abdb-a69c1593877c

Znak sprawy: ZP-221/10/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę wyposażenia uzupełniającego infrastrukturę systemu zarządzania jakością pracy w Laboratorium Nanostruktur IWC PAN z podziałem na 6 części:

nr 1: blistrownica do pakowania wyrobów medycznych 1szt,

nr 2: drukarka 1szt,

nr 3: komora do liofilizatora 1szt,

nr 4: pakowarka wyrobów medycznych 1szt,

nr 5: zamrażarka laboratoryjna 1szt,

nr 6: monitor ekranowy1szt,

Dokumenty zamówienia dostępne są pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9576c170-0f41-4f56-9a11-4e0da2f7612c

Znak sprawy: ZP-231/07/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa urządzeń uzupełniających infrastrukturę systemu zarządzania jakością pracy w Laboratorium Nanostruktur IWC PAN: Dostawa, montaż i uruchomienie systemu zasilania awaryjnego UPS

Dokumenty zamówienia dostępne są pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dbfc3d51-a867-4148-8576-2a808edcf37a

Znak sprawy: ZP-225/04/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zestaw do obrazowania ramanowskiego w niskich temperaturach (ang. Raman spectroscopy unit with continuous flow
helium cryostat)

Dokumenty zamówienia dostępne są pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/083bc430-50f8-4534-9fe5-0ca523a16d77

Znak sprawy: ZP-232/07/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa dewarów helowych (2 sztuki) i azotowych (2 sztuki)

Dokumenty zamówienia dostępne są pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b4b6dc7d-a144-43a0-b6d3-4e9aadffd62c

Znak sprawy: ZP-230/07/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

Ogłasza przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy:

Sukcesywna dostawa specjalistycznych komponentów optycznych, optoelektronicznych i optomechanicznych

Dokumenty zamówienia dostępne są pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ddedd315-9383-4db9-a422-9462517d6182

Znak sprawy: ZP-229/05/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa wzmacniaczy homodynowych.

Dokumenty zamówienia dostępne są pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5089cd42-ec52-4060-ab59-148be308c31b