Znak sprawy: ZP-177/02/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym o tytule:

Powlekacz obrotowy (ang. Spin-coater).
 
Wydany został komunikat INFORMACJA O ZMIANIE TRYBU OTWARCIA OFERT:

Pełna treść komunikatu

Zaproszenei Webex

Znak sprawy: ZP-172/01/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym o tytule:

Bonder drutowy (ang. Wire Bonder)
 
Wydany został komunikat:

Pełna treść komunikatu

Załącznik 5

Znak sprawy: ZP-178/02/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk 
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Wektorowy analizator obwodów (ang. Vector Network Analyser)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie w witrynie TED

Załączniki w wersji edytowalnej

Załącznik 5

Klucz publiczny

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zip)

Znak sprawy: ZP-168/01/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk 
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Dostawa energii elektrycznej do Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk. – obiekt: 05-126 Stanisławów Pierwszy, ul. Stróżańska 8

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie w witrynie TED

Załączniki w wersji edytowalnej

Klucz publiczny

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zip)

Znak sprawy: ZP-184/03/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym o tytule:

Rezerwacja noclegów w hotelach krajowych i zagranicznych na potrzeby projektu MAB CENTERA realizowanego w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN.

Wydany został komunikat INFORMACJA O ZMIANIE TRYBU OTWARCIA OFERT:

Pełna treść komunikatu

Zaproszenei Webex

Znak sprawy: ZP-177/02/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym o tytule:

Powlekacz obrotowy (ang. Spin-coater).
 
Wydany został komunikat:

Pełna treść komunikatu

Załączniki w wersji edytowalnej

Znak sprawy: ZP-185/03/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym o tytule:

Dostawa aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Centrum Badań i Zastosowań Technologii TerahercowychCentera, Instytutu Wysokich Ciśnień PAN.
 
Wydany został komunikat:

Pełna treść komunikatu

Załącznik 6Znak sprawy: ZP-184/03/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym o tytule:

Rezerwacja noclegów w hotelach krajowych i zagranicznych na potrzeby projektu MAB CENTERA realizowanego w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN.
 
Wydany został komunikat:

Pełna treść komunikatuZnak sprawy: ZP-180/02/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym o tytule:

Dostawa wyposażenia na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, z podziałem na 10 części w ramach projektu: RPMA.01.01.00-14-8476/17 Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 
Wydany został komunikat:

Pełna treść komunikatu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ujednolicona

Ogłoszenie w witrynie TED

Ogłoszenie w witrynie TED (opublikowane)

Załączniki w wersji edytowalnej

Załącznik 5 (pdf)Znak sprawy: ZP-173/02/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Magnetyczny i niemagnetyczny stół optyczny z podstawami

Informacja z otwarcia ofert