Znak sprawy: ZP-225/04/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zestaw do obrazowania ramanowskiego w niskich temperaturach (ang. Raman spectroscopy unit with continuous flow
helium cryostat)

Dokumenty zamówienia dostępne są pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/083bc430-50f8-4534-9fe5-0ca523a16d77

Znak sprawy: ZP-232/07/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa dewarów helowych (2 sztuki) i azotowych (2 sztuki)

Dokumenty zamówienia dostępne są pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b4b6dc7d-a144-43a0-b6d3-4e9aadffd62c

Znak sprawy: ZP-230/07/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

Ogłasza przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy:

Sukcesywna dostawa specjalistycznych komponentów optycznych, optoelektronicznych i optomechanicznych

Dokumenty zamówienia dostępne są pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ddedd315-9383-4db9-a422-9462517d6182

Znak sprawy: ZP-229/05/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa wzmacniaczy homodynowych.

Dokumenty zamówienia dostępne są pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5089cd42-ec52-4060-ab59-148be308c31b

Znak sprawy: ZP-227/04/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

Ogłasza przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy:

Wykonanie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i obiektów Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk położonych w Warszawie przy ul. Sokołowskiej 29/37 i Al. Prymasa Tysiąclecia 98.

Dokumenty zamówienia dostępne są pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fdac7546-91d5-45a4-9b95-9c4772153fe8

Znak sprawy: ZP-220/03/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa Napylarki próżniowej do napylania cienkich warstw metali na potrzeby MAB/2018/9 CENTERA Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk.

Dokumenty zamówienia dostępne są pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/984c7b90-7fea-4ba0-a238-1cc8faecbf57

Znak sprawy: ZP-222/03/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa urządzeń uzupełniających infrastrukturę systemu zarządzania jakością pracy w Laboratorium Nanostruktur IWC PAN: Dostawa oraz konfiguracja systemu monitoringu parametrów powietrza.

Dokumenty zamówienia dostępne są pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/14c77929-7d3d-475b-a3ac-55a9f152e8f5

Znak sprawy: ZP-217/01/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę zestawu kwantowych laserów kaskadowych z oprzyrządowaniem

Dokumenty zamówienia dostępne są pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/14304fda-bd6b-4c77-90f3-5fb67ec691cd

Znak sprawy: ZP-218/01/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę urządzeń uzupełniających infrastrukturę systemu zarządzania jakością pracy w Laboratorium Nanostruktur Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

Informacja z otwarcia ofert [PDF]

Informacja z otwarcia ofert [DOCX]