Zapraszamy do składania zgłoszeń na stanowisko naukowe doktorant-stypendysta w ramach projektu NCN OPUS-21 - Termodynamika ab initio i inżynieria defektów punktowych w nanometrycznych obszarach przypowierzchniowych półprzewodników azotkowych.

Informacje dotyczące konkursu

Konkursu na stanowisko naukowe postdoc w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS 10 „Terahercowe metapowierzchnie dla detekcji wirusów i innych substancji biologicznych” został rozstrzygnięty.

Laureatem konkursu został Pan dr Deepak Kala. Przewiduje się jego zaangażowanie do realizacji zadań w powyższym projekcie.

Zapraszamy do składania zgłoszeń na stanowisko naukowe doktorant-stypendysta w ramach Projektu NCN SONATA BIS 10 - Terahercowe metapowierzchnie dla detekcji wirusów i innych substancji biologicznych - Processing

Informacje dotyczące konkursu

We invite you to submit applications for the position of a PhD student - scholarship holder under the NCN Project SONATA BIS 10 - Terahertz Metasurfaces for Detection of Viruses and Other Biological Substances - Processing

Job offer details

Zapraszamy do składania zgłoszeń na stanowisko naukowe doktorant-stypendysta w ramach Projektu NCN SONATA BIS 10 - Terahercowe metapowierzchnie dla detekcji wirusów i innych substancji biologicznych - Symulacje

Informacje dotyczące konkursu

We invite you to submit applications for the position of a PhD student - scholarship holder under the NCN Project SONATA BIS 10 - Terahertz Metasurfaces for Detection of Viruses and Other Biological Substances - Simulations

Job offer details

Zapraszamy do rekrutacji studentów na stanowisko „Student-stypendysta” do projektu NCN SONATA „Seizing the advantages of Nitrogen-polar GaN for III-nitride light emitters” realizowanego w grupie MBE (NL-14). Szczegółowe warunki oferty znajdują się w bazie ofert pracy w projektach NCN.
https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=191155

Szczegóły na temat projektu dostępne są pod adresem: https://www.unipress.waw.pl/mbe/pl/projekty/project-sonata-n-side

Konkursu na stanowisko naukowe doktorant – stypendysta w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 19 „Defekty punktowe w amonotermalnym azotku galu” został rozstrzygnięty.

Laureatem konkursu została Pani mgr inż. Karolina Grabiańska. Przewiduje się jej zaangażowanie do realizacji zadań w niniejszym projekcie.

Informacje dotyczące konkursu

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko naukowe doktorant – stypendysta w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 19 „Defekty punktowe w amonotermalnym azotku galu”.

Informacje dotyczące konkursu

Konkurs na stanowsko techniczne w projekcie NCN SONATA BIS 11 pt. "Critical Current Density and Pinning Mechanism in Iron-Based Superconductors Synthesized by High-Pressure Technology" został rozstrzygnięty. Zwycięzcą jest dr Tomasz Cetner.


Please be advised that the competition for the position of a Technician position (Auxiliary position) under the NCN Sonata BIS 11 "Critical Current Density and Pinning Mechanism in Iron-Based Superconductors Synthesized by High-Pressure Technology" project has been adjudicated.

The winner of the competition is Dr. Tomasz Cetner.

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko naukowe adiunkta (post-doc) w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki, kierowanego przez dr. Julitę Smalc-Koziorowską:

Informacje dotyczące konkursu

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko naukowe adiunkta (post-doc) w ramach realizacji projektu Ceus-Unisono Narodowego Centrum Nauki, kierowanego przez dr. Roberta Czerneckiego:

Informacje dotyczące konkursu [skan]
Informacje dotyczące konkursu [doc]