Zapraszamy do zapoznania się z rozstrzygnięciem konkursu na stanowisko technologa w ramach Projektu NCBiR SGS:

„Buried periodic Arrays of NANOchannels for single-frequency nitride lasers”

Informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu

Zapraszamy do zapoznania się z rozstrzygnięciem konkursu na stanowisko naukowe doktorant-stypendysta w ramach Projektu NCN OPUS 19:

Radiacyjne i nieradiacyjne defekty węglowe i wakanse w GaN

Informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu

Zapraszamy do zapoznania się z rozstrzygnięciem konkursu na stanowisko naukowe doktorant-stypendysta w ramach Projektu NCN Sonata 16:

"Pierwszy objętościowy kryształ AlGaN dla wydajnych emiterów promieniowania UV - przełamanie barier krystalizacji z wykorzystaniem zarodzi GaN o najwyższej jakości strukturalnej"

Informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko naukowe adiunkta (post-doc) w ramach realizacji projektu OPUS Narodowego Centrum Nauki, kierowanego przez prof. Piotra Perlina:

Informacje dotyczące konkursu

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko technologa w ramach Projektu NCBiR SGS:

„Buried periodic Arrays of NANOchannels for single-frequency nitride lasers”

Informacje dotyczące konkursu

Zapraszamy do aplikowania na stanowiska naukowe adiunkta (post-doc) w ramach realizacji projektu Beethoven Narodowego Centrum Nauki, kierowanego przez prof. Michała Leszczyńskiego:

Informacje dotyczące konkursu na stanowisko 1

Informacje dotyczące konkursu na stanowisko 2

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko naukowe doktorant-stypendysta w ramach Projektu NCN OPUS 19:

Radiacyjne i nieradiacyjne defekty węglowe i wakanse w GaN

Informacje dotyczące konkursu

Zapraszamy do składania zgłoszeń na stanowisko naukowe POST-DOC w ramach Projektu NCN SONATA BIS 10 - Terahercowe metapowierzchnie dla detekcji wirusów i innych substancji biologicznych

Informacje dotyczące konkursu

We invite you to submit applications for the position of a POST-DOC under the NCN Project SONATA BIS 10 - Terahertz Metasurfaces for Detection of Viruses and Other Biological Substances

Job offer details

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko naukowe doktorant-stypendysta w ramach Projektu NCN Sonata 16:

"Pierwszy objętościowy kryształ AlGaN dla wydajnych emiterów promieniowania UV - przełamanie barier krystalizacji z wykorzystaniem zarodzi GaN o najwyższej jakości strukturalnej"

Informacje dotyczące konkursu

Informujemy, że nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko „Stypendysta-doktorant” w ramach projektu NCN OPUS 19 „Defekty punktowe w amonotermalnym azotku galu”, nr umowy UMO-2020/37/B/ST5/03746.

Pełna treść komunikatu