Znak sprawy: ZP-218/01/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

Dostawę urządzeń uzupełniających infrastrukturę systemu zarządzania jakością pracy w Laboratorium Nanostruktur Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

wydany został komunikat.

Treść komunikatu nr 1 [PDF]

Treść komunikatu nr 1 [DOCX]

Załącznik nr 4 [DOCX]

Znak sprawy: ZP-218/01/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk 
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Dostawę urządzeń uzupełniających infrastrukturę systemu zarządzania jakością pracy w Laboratorium Nanostruktur Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

Specyfikacja warunków zamówienia

Ogłoszenie w witrynie TED

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zip)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Znak sprawy: ZP-216/11/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Rozbudowę systemu do badania wzbudzeń terahercowych w nowych kontrolowanych wysokim ciśnieniem i polem magnetycznym stanach materii

Informacja z otwarcia ofert [PDF]

Informacja z otwarcia ofert [DOC]

Znak sprawy: ZP-216/11/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk 
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Rozbudowę systemu do badania wzbudzeń terahercowych w nowych kontrolowanych wysokim ciśnieniem i polem magnetycznym stanach materii

Specyfikacja warunków zamówienia

Ogłoszenie w witrynie TED

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zip)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 6

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Znak sprawy: ZP-215/10/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie projektów wykonawczych dla inwestycji „Budowa nowoczesnej hali laboratoryjnej”

Informacja z otwarcia ofert [PDF]

Informacja z otwarcia ofert [DOCX]

Znak sprawy: ZP-215/10/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie projektów wykonawczych dla inwestycji „Budowa nowoczesnej hali laboratoryjnej”

wydany został komunikat.

Treść komunikatu TED [PDF]

Ujednolicony SWZ [DOCX]

Ujednolicony SWZ [PDF]

Zmiana SWZ [DOCX]

Zmiana SWZ [PDF]

Wyjaśnienie SWZ [DOCX]

Wyjaśnienie SWZ [PDF]

Załącznik nr 1 [DOCX]

Załącznik nr 11 [PDF]

Załącznik nr 11 [DOCX]

Znak sprawy: ZP-215/10/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie projektów wykonawczych dla inwestycji „Budowa nowoczesnej hali laboratoryjnej”

wydany został komunikat.

Treść komunikatu nr 1 [PDF]

Treść komunikatu nr 1 [DOCX]