Zapraszamy do aplikowania na stanowisko naukowe adiunkta w Laboratorium Nanostruktur (NL4) IWC PAN

Informacje dotyczące konkursu

Uprzejmie informujemy, że konkurs na stanowiska naukowe Stypendysta-Doktorant (2 etaty) w ramach realizacji projektu OPUS Narodowego Centrum Nauki, kierowanego przez prof. Czesława Skierbiszewskiego, został rozstrzygnięty.

Protokół z konkursu

Sprostowanie do protokołu

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko adiunkta w laboratorium promieniowania terahercowego CENTERA IWC PAN.

Szczegóły oferty

Po przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2018 rozmowach kwalifikacyjnych Komisja ds. Naboru Stypendystów-Magistrantów do Projektu OPUS Narodowego Centrum Nauki „Samoorganizacja superstruktur nanowłókien peptydowych kontrolowana poprzez efekt pamięci konformacyjnej”, UMO-2017/25/B/ST5/02599 postanowiła pozytywnie zarekomendować kandydatury:
p. Matyldy Wacławskiej
p. Marcina Guzy.
Przewodniczący Komisji: dr hab. Wojciech Dzwolak, prof. IWC PAN
(Kierownik Projektu)
22.06.2018

Grupa Biofizyki Białek Instytutu Wysokich Ciśnien PAN ogłasza nabór do grupy badawczej realizującej projekt “Molekularne mechanizmy efektu pamięci konformacyjnej w indukcji szczepów amyloidu insuliny”

Pełna treść ogłoszenie