Konkurs na stanowsko techniczne w projekcie NCN SONATA BIS 11 pt. "Critical Current Density and Pinning Mechanism in Iron-Based Superconductors Synthesized by High-Pressure Technology" został rozstrzygnięty. Zwycięzcą jest dr Tomasz Cetner.


Please be advised that the competition for the position of a Technician position (Auxiliary position) under the NCN Sonata BIS 11 "Critical Current Density and Pinning Mechanism in Iron-Based Superconductors Synthesized by High-Pressure Technology" project has been adjudicated.

The winner of the competition is Dr. Tomasz Cetner.

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko naukowe adiunkta (post-doc) w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki, kierowanego przez dr. Julitę Smalc-Koziorowską:

Informacje dotyczące konkursu

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko naukowe adiunkta (post-doc) w ramach realizacji projektu Ceus-Unisono Narodowego Centrum Nauki, kierowanego przez dr. Roberta Czerneckiego:

Informacje dotyczące konkursu [skan]
Informacje dotyczące konkursu [doc]

Zapraszamy do aplikowania na stanowiska naukowe adiunkta (post-doc) w ramach realizacji projektu Beethoven Narodowego Centrum Nauki, kierowanego przez prof. Michała Leszczyńskiego:

Informacje dotyczące konkursu 1 [skan]
Informacje dotyczące konkursu 1 [doc]

Informacje dotyczące konkursu 2 [skan]
Informacje dotyczące konkursu 2 [doc]

 

Zapraszamy do składania zgłoszeń na stanowisko naukowe POST-DOC w ramach Projektu NCN SONATA BIS 10 - Terahercowe metapowierzchnie dla detekcji wirusów i innych substancji biologicznych

Informacje dotyczące konkursu

We invite you to submit applications for the position of a POST-DOC under the NCN Project SONATA BIS 10 - Terahertz Metasurfaces for Detection of Viruses and Other Biological Substances

Job offer details

Zapraszamy do składania zgłoszeń na stanowisko naukowe doktorant-stypendysta w ramach Projektu NCN SONATA BIS 10 - Terahercowe metapowierzchnie dla detekcji wirusów i innych substancji biologicznych - Processing

Informacje dotyczące konkursu

We invite you to submit applications for the position of a PhD student - scholarship holder under the NCN Project  SONATA BIS 10 - Terahertz Metasurfaces for Detection of Viruses and Other Biological Substances - Processing

Job offer details

Zapraszamy do składania zgłoszeń na stanowisko naukowe doktorant-stypendysta w ramach Projektu NCN SONATA BIS 10 - Terahercowe metapowierzchnie dla detekcji wirusów i innych substancji biologicznych - Symulacje

Informacje dotyczące konkursu

We invite you to submit applications for the position of a PhD student - scholarship holder under the NCN Project  SONATA BIS 10 - Terahertz Metasurfaces for Detection of Viruses and Other Biological Substances - Simulations

Job offer details

Zapraszamy do składania zgłoszeń na stanowisko naukowe POST-DOC w ramach Projektu NCN SONATA BIS 10 - Terahercowe metapowierzchnie dla detekcji wirusów i innych substancji biologicznych

Informacje dotyczące konkursu


We invite you to submit applications for the position of a POST-DOC under the NCN Project  SONATA BIS 10 - Terahertz Metasurfaces for Detection of Viruses and Other Biological Substances

Job offer details

Zapraszamy do składania zgłoszeń na stanowisko techniczne w projekcie NCN SONATA BIS 11.

Informacje dotyczące konkursu


We invite you to submit applications for the position of a technician through NCN SONATA BIS 11 project.

Job offer details

Zapraszamy do składania zgłoszeń na stanowiska doktoranta-stypendysty w projekcie NCN SONATA BIS 11.

Informacje dotyczące konkursu


We invite you to submit applications for the positions of a PhD student - scholarship holder through NCN SONATA BIS 11 project.

Job offer details