Zapraszamy do zapoznania się z rozstrzygnięciem konkursu na stanowisko specjalisty w ramach Projektu NCBiR SGS:

„Buried periodic Arrays of NANOchannels for single-frequency nitride lasers”

Informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko technologa w ramach Projektu NCBiR SGS:

„Buried periodic Arrays of NANOchannels for single-frequency nitride lasers”

Informacje dotyczące konkursu

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko specjalisty w ramach Projektu NCBiR SGS:

„Buried periodic Arrays of NANOchannels for single-frequency nitride lasers”

Informacje dotyczące konkursu

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko doktorant – stypendysta w ramach Projektu NCN OPUS „Ekscytonowe projektowanie perowskitowych laserów i diod luminescencyjnych”, nr projektu 2019/33/B/ST8/02105.

Informacje dotyczące konkursu

Zapraszamy do zapoznania się z rozstrzygnięciem konkursu na stanowisko technologa w ramach Projektu NCBiR SGS:

„Buried periodic Arrays of NANOchannels for single-frequency nitride lasers”

Informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu

Zapraszamy do zapoznania się z rozstrzygnięciem konkursu na stanowisko naukowe doktorant-stypendysta w ramach Projektu NCN OPUS 19:

Radiacyjne i nieradiacyjne defekty węglowe i wakanse w GaN

Informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu

Zapraszamy do zapoznania się z rozstrzygnięciem konkursu na stanowisko naukowe doktorant-stypendysta w ramach Projektu NCN Sonata 16:

"Pierwszy objętościowy kryształ AlGaN dla wydajnych emiterów promieniowania UV - przełamanie barier krystalizacji z wykorzystaniem zarodzi GaN o najwyższej jakości strukturalnej"

Informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko naukowe adiunkta (post-doc) w ramach realizacji projektu OPUS Narodowego Centrum Nauki, kierowanego przez prof. Piotra Perlina:

Informacje dotyczące konkursu

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko technologa w ramach Projektu NCBiR SGS:

„Buried periodic Arrays of NANOchannels for single-frequency nitride lasers”

Informacje dotyczące konkursu

Zapraszamy do aplikowania na stanowiska naukowe adiunkta (post-doc) w ramach realizacji projektu Beethoven Narodowego Centrum Nauki, kierowanego przez prof. Michała Leszczyńskiego:

Informacje dotyczące konkursu na stanowisko 1

Informacje dotyczące konkursu na stanowisko 2