Znak sprawy: ZP-212/09/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę urządzenia do pomiaru rozkładów wielkości nanocząstek metodą NTA (Nanoparticle Tracking Analysis)

Informacja z otwarcia ofert [PDF]

Znak sprawy: ZP-212/09/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

Dostawę urządzenia do pomiaru rozkładów wielkości nanocząstek metodą NTA (Nanoparticle Tracking Analysis)

wydany został komunikat.

Treść komunikatu nr 3 [PDF]

Znak sprawy: ZP-212/09/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

Dostawę urządzenia do pomiaru rozkładów wielkości nanocząstek metodą NTA (Nanoparticle Tracking Analysis)

wydany został komunikat.

Treść komunikatu nr 2 [PDF]

Treść komunikatu nr 2 [DOCX]

Załącznik nr 4 [DOCX]

Znak sprawy: ZP-213/09/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę oraz sprzedaż energii elektrycznej do obiektów IWC PAN przy Al. Prymasa Tysiąclecia 98 w Warszawie oraz przy ul. Sokołowskiej 29/37 a także do obiektów IWC PAN przy ul. Lasek 7 oraz Wrzosowej 46 w Celestynowie.

Informacja z otwarcia ofert [PDF]

Znak sprawy: ZP-215/10/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk 
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie projektów wykonawczych dla inwestycji „Budowa nowoczesnej hali laboratoryjnej”

Specyfikacja warunków zamówienia

Ogłoszenie w witrynie TED

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zip)

Załącznik nr 2

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Pozostałe załączniki w ersji edytowalnej

Znak sprawy: ZP-212/09/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

Dostawę urządzenia do pomiaru rozkładów wielkości nanocząstek metodą NTA (Nanoparticle Tracking Analysis)

wydany został komunikat.

Treść komunikatu nr 1

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Znak sprawy: ZP-213/09/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

Dostawę oraz sprzedaż energii elektrycznej do obiektów IWC PAN przy Al. Prymasa Tysiąclecia 98 w Warszawie oraz przy ul. Sokołowskiej 29/37 a także do obiektów IWC PAN przy ul. Lasek 7 oraz Wrzosowej 46 w Celestynowie.

wydany został komunikat.

Treść komunikatu nr 2

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Tabela A formularza ofertowego

Tabela B formularza ofertowego

 

Znak sprawy: ZP-213/09/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

Dostawę oraz sprzedaż energii elektrycznej do obiektów IWC PAN przy Al. Prymasa Tysiąclecia 98 w Warszawie oraz przy ul. Sokołowskiej 29/37 a także do obiektów IWC PAN przy ul. Lasek 7 oraz Wrzosowej 46 w Celestynowie.

wydany został komunikat.

Treść komunikatu nr 1

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu