Znak sprawy: ZP-213/09/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

Dostawę oraz sprzedaż energii elektrycznej do obiektów IWC PAN przy Al. Prymasa Tysiąclecia 98 w Warszawie oraz przy ul. Sokołowskiej 29/37 a także do obiektów IWC PAN przy ul. Lasek 7 oraz Wrzosowej 46 w Celestynowie.

wydany został komunikat.

Treść komunikatu nr 2

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Tabela A formularza ofertowego

Tabela B formularza ofertowego

 

Znak sprawy: ZP-213/09/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

Dostawę oraz sprzedaż energii elektrycznej do obiektów IWC PAN przy Al. Prymasa Tysiąclecia 98 w Warszawie oraz przy ul. Sokołowskiej 29/37 a także do obiektów IWC PAN przy ul. Lasek 7 oraz Wrzosowej 46 w Celestynowie.

wydany został komunikat.

Treść komunikatu nr 1

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Znak sprawy: ZP-212/09/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk 
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Dostawę urządzenia do pomiaru rozkładów wielkości nanocząstek metodą NTA (Nanoparticle Tracking Analysis)

Specyfikacja warunków zamówienia

Ogłoszenie w witrynie TED

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zip)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Znak sprawy: ZP-213/09/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę oraz sprzedaż energii elektrycznej do obiektów IWC PAN przy Al. Prymasa Tysiąclecia 98 w Warszawie oraz przy ul. Sokołowskiej 29/37 a także do obiektów IWC PAN przy ul. Lasek 7 oraz Wrzosowej 46 w Celestynowie.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie w witrynie TED

Załącznik nr 1

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Tabela A formularza ofertowego

Tabela B formularza ofertowego

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Znak sprawy: ZP-210/05/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zaprojektowanie i wykonanie 2 sztuk ukladow grzania-chlodzenia do autoklawow amonotermalnych A-11

Informacja z otwarcia ofert [PDF]

Informacja z otwarcia ofert [DOCX]

Znak sprawy: ZP-210/05/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk 
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zaprojektowanie i wykonanie 2 sztuk ukladow grzania-chlodzenia do autoklawow amonotermalnych A-11

Specyfikacja warunków zamówienia

Ogłoszenie w witrynie TED

Załącznik 1

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik A

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

Znak sprawy: ZP-203/204/09/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup specjalistycznego oprogramowania naukowo-technicznego na potrzeby projektu MAB/2018/9 CENTERA cz. I i II

Informacja z otwarcia ofert

Znak sprawy: ZP-203/204/09/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

Zakup specjalistycznego oprogramowania naukowo-technicznego na potrzeby projektu MAB/2018/9 CENTERA cz. I i II

wydany został komunikat.

Treść komunikatu nr 1

Ogłoszenie w witrynie TED

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 do SIWZ

Sprostowanie