Znak sprawy: ZP-205/09/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa urzadzen na potrzeby realizacji projektu Powroty z podzialem na czesci:
Część nr 1: dostawa komputera stacjonarnego na stanowisko z mikroskopem optycznym,
Część nr 2: dostawa mikroskopu.

Informacja z otwarcia ofert

Znak sprawy: ZP-206/10/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

Przeprowadzenie pełnych pakietów badań biokompatybilności zgodnie z załącznikiem A normy ISO 10993-1 lub równoważna z uwzględnieniem części 22 normy ISO 10993 lub równoważna dla 2 potencjalnych wyrobów medycznych implantowanych na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk”

wydany został komunikat.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Znak sprawy: ZP-206/10/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk 
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przeprowadzenie pełnych pakietów badań biokompatybilności zgodnie z załącznikiem A normy ISO 10993-1 lub równoważna z uwzględnieniem części 22 normy ISO 10993 lub równoważna dla 2 potencjalnych wyrobów medycznych implantowanych na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie w witrynie TED

Załączniki w wersji edytowalnej

Wzór umowy

Klucz Publiczny

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (pdf)

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (xml)

 

Znak sprawy: ZP-205/09/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

Dostawa urzadzen na potrzeby realizacji projektu Powroty z podzialem na czesci:
Część nr 1: dostawa komputera stacjonarnego na stanowisko z mikroskopem optycznym,
Część nr 2: dostawa mikroskopu.

wydany został komunikat.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Znak sprawy: ZP-205/09/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

Dostawa urzadzen na potrzeby realizacji projektu Powroty z podzialem na czesci:
Część nr 1: dostawa komputera stacjonarnego na stanowisko z mikroskopem optycznym,
Część nr 2: dostawa mikroskopu.

wydany został komunikat.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Znak sprawy: ZP-190/05/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWA WZMACNIACZY HOMODYMOWYCH (ang. Lock-in Amplifiers Standard) z podziałem na części:
CZĘŚĆ NR 1: Wzmacniacze homodymowe#1
CZĘŚĆ NR 2: Wzmacniacze homodymowe#2
CZĘŚĆ NR 3: Wzmacniacze homodymowe#3

Informacja z otwarcia ofert

Znak sprawy: ZP-205/09/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk 
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Dostawa urzadzen na potrzeby realizacji projektu Powroty z podzialem na czesci:
Część nr 1: dostawa komputera stacjonarnego na stanowisko z mikroskopem optycznym,
Część nr 2: dostawa mikroskopu.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie w witrynie TED

Załączniki w wersji edytowalnej

Wzór umowy

Klucz Publiczny

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zip)

Znak sprawy: ZP-198/07/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa oscyloskopu cyfrowego z próbkowaniem w czasie rzeczywistym (ang. digital real-time oscilloscope)

Informacja z otwarcia ofert

Znak sprawy: ZP-198/07/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

Dostawa oscyloskopu cyfrowego z próbkowaniem w czasie rzeczywistym (ang. digital real-time oscilloscope)

wydany został komunikat.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 1

Załącznik 5

Znak sprawy: ZP-190/05/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

DOSTAWA WZMACNIACZY HOMODYMOWYCH (ang. Lock-in Amplifiers Standard) z podziałem na części:
CZĘŚĆ NR 1: Wzmacniacze homodymowe#1
CZĘŚĆ NR 2: Wzmacniacze homodymowe#2
CZĘŚĆ NR 3: Wzmacniacze homodymowe#3

wydany został komunikat.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Załącznik 5