Znak sprawy: ZP-197/07/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

Dostawa wyposażenia na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, z podziałem na 11 części w ramach projektu: RPMA.01.01.00-14-8476/17 Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

wydany został komunikat.

Treść komunikatu nr 2

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie w witrynie TED

Opublikowane ogłoszenie o sprostowaniu z dni 07.08.2020 r.

Załącznik 4

Załączniki w wersji edytowalnej

Znak sprawy: ZP-197/07/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

Dostawa wyposażenia na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, z podziałem na 11 części w ramach projektu: RPMA.01.01.00-14-8476/17 Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

wydany został komunikat.

Treść komunikatu nr 1

Załączniki w wersji edytowalnej

Znak sprawy: ZP-187/03/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o sprostowaniu dotyczącym otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Pompy turbomolekularne z armaturą przyłączeniową

Informacja z otwarcia ofert

Znak sprawy: ZP-197/07/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk 
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Dostawa wyposażenia na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, z podziałem na 11 części w ramach projektu: RPMA.01.01.00-14-8476/17 Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie w witrynie TED

Załączniki w wersji edytowalnej

Załącznik 4

Komora dźwiękoszczelna - Rysunek 1

Komora dźwiękoszczelna - Rysunek 2

Klucz Publiczny

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (pdf)

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (xml)

Znak sprawy: ZP-189/07/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk 
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
DOSTAWA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ NA POTRZEBY CENTRUM BADAŃ I ZASTOSOWAŃ TECHNOLOGII TERAHERCOWYCH CENTERA, INSTYTUTU WYSOKICH CIŚNIEŃ PAN, SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z:
ZADANIE NR 1: Suchy magnes nadprzewodzący 9T z tzw. ciepłą dziurą
ZADANIE NR 2: Suchy kriostat do chłodzenia optycznej komory ciśnieniowej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie w witrynie TED

Załączniki w wersji edytowalnej

Załącznik 5 dla zadania nr 1

Załącznik 5 dla zadania nr 2

Klucz Publiczny

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (pdf)

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (xml)

Znak sprawy: ZP-187/03/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Pompy turbomolekularne z armaturą przyłączeniową

Informacja z otwarcia ofert

Znak sprawy: ZP-195/06/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa podzespołów stanowiska do realizacji projektu nr DOB-BIO9/08/01/2018 na rzecz obronności i bezpieczeństwa pt. „Ujawnianie śladów papilarnych nanocząsteczkami wytwarzanymi przy użyciu technologii wysokich ciśnień”

Informacja z otwarcia ofert

Znak sprawy: ZP-168/01/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa energii elektrycznej do Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk. – obiekt: 05-126 Stanisławów Pierwszy, ul. Stróżańska 8

Informacja z otwarcia ofert

Znak sprawy: ZP-195/06/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

Dostawa podzespołów stanowiska do realizacji projektu nr DOB-BIO9/08/01/2018 na rzecz obronności i bezpieczeństwa pt. „Ujawnianie śladów papilarnych nanocząsteczkami wytwarzanymi przy użyciu technologii wysokich ciśnień”

wydany został komunikat.

Treść komunikatu nr 1

Załącznik 1a

Znak sprawy: ZP-195/06/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk 
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Dostawa podzespołów stanowiska do realizacji projektu nr DOB-BIO9/08/01/2018 na rzecz obronności i bezpieczeństwa pt. „Ujawnianie śladów papilarnych nanocząsteczkami wytwarzanymi przy użyciu technologii wysokich ciśnień”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych

Załączniki w wersji edytowalnej

Załącznik 4