Znak sprawy: ZP-168/01/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym o tytule:

Dostawa energii elektrycznej do Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk. – obiekt: 05-126 Stanisławów Pierwszy, ul. Stróżańska 8
 
Wydany został komunikat:

Pełna treść komunikatu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik 2

Znak sprawy: ZP-178/02/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wektorowy analizator obwodów (ang. Vector Network Analyser)

Informacja z otwarcia ofert

Znak sprawy: ZP-178/02/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym o tytule:

Wektorowy analizator obwodów (ang. Vector Network Analyser)
 
Wydany został komunikat INFORMACJA O ZMIANIE TRYBU OTWARCIA OFERT:

Pełna treść komunikatu

Znak sprawy: ZP-174/02/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Oscyloskop Cyfrowy z Próbkowaniem w Czasie Rzeczywistym (ang. Digital Real-Time Oscilloscope)

Informacja z otwarcia ofert

Znak sprawy: ZP-178/02/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym o tytule:

Wektorowy analizator obwodów (ang. Vector Network Analyser)
 
Wydany został komunikat:

Pełna treść komunikatu

Załącznik 5

Znak sprawy: ZP-168/01/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym o tytule:

Dostawa energii elektrycznej do Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk. – obiekt: 05-126 Stanisławów Pierwszy, ul. Stróżańska 8
 
Wydany został komunikat:

Pełna treść komunikatu

Znak sprawy: ZP-174/02/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym o tytule:

Oscyloskop Cyfrowy z Próbkowaniem w Czasie Rzeczywistym (ang. Digital Real-Time Oscilloscope)
 
Wydany został komunikat INFORMACJA O ZMIANIE TRYBU OTWARCIA OFERT:

Pełna treść komunikatu

Znak sprawy: ZP-174/02/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym o tytule:

Oscyloskop Cyfrowy z Próbkowaniem w Czasie Rzeczywistym (ang. Digital Real-Time Oscilloscope)
 
Wydany został komunikat:

Pełna treść komunikatu

Załącznik 5

Znak sprawy: ZP-180/02/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym o tytule:

Dostawa wyposażenia na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, z podziałem na 10 części w ramach projektu: RPMA.01.01.00-14-8476/17 Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 
Wydany został komunikat - sprostowanie informacji z otwarcia ofert:

Pełna treść komunikatu

Znak sprawy: ZP-180/02/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa wyposażenia na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, z podziałem na 10 części w ramach projektu: RPMA.01.01.00-14-8476/17 Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Informacja z otwarcia ofert