Znak sprawy: ZP-179/02/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Kompaktowy oscyloskop USB z próbkowaniem sekwencyjnym (ang. Compact USB Oscilloscope with Sequential Sampling)

Informacja z otwarcia ofert

Znak sprawy: ZP-187/03/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk 
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Pompy turbomolekularne z armaturą przyłączeniową

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie w witrynie TED

Załączniki w wersji edytowalnej

Załącznik 5

Klucz Publiczny

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zip)

Znak sprawy: ZP-168/01/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym o tytule:

Dostawa energii elektrycznej do Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk. – obiekt: 05-126 Stanisławów Pierwszy, ul. Stróżańska 8
 
Wydany został komunikat:

Pełna treść komunikatu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik 2

Znak sprawy: ZP-178/02/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wektorowy analizator obwodów (ang. Vector Network Analyser)

Informacja z otwarcia ofert

Znak sprawy: ZP-178/02/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym o tytule:

Wektorowy analizator obwodów (ang. Vector Network Analyser)
 
Wydany został komunikat INFORMACJA O ZMIANIE TRYBU OTWARCIA OFERT:

Pełna treść komunikatu

Znak sprawy: ZP-174/02/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Oscyloskop Cyfrowy z Próbkowaniem w Czasie Rzeczywistym (ang. Digital Real-Time Oscilloscope)

Informacja z otwarcia ofert

Znak sprawy: ZP-178/02/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym o tytule:

Wektorowy analizator obwodów (ang. Vector Network Analyser)
 
Wydany został komunikat:

Pełna treść komunikatu

Załącznik 5

Znak sprawy: ZP-168/01/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym o tytule:

Dostawa energii elektrycznej do Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk. – obiekt: 05-126 Stanisławów Pierwszy, ul. Stróżańska 8
 
Wydany został komunikat:

Pełna treść komunikatu

Znak sprawy: ZP-174/02/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym o tytule:

Oscyloskop Cyfrowy z Próbkowaniem w Czasie Rzeczywistym (ang. Digital Real-Time Oscilloscope)
 
Wydany został komunikat INFORMACJA O ZMIANIE TRYBU OTWARCIA OFERT:

Pełna treść komunikatu

Znak sprawy: ZP-174/02/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym o tytule:

Oscyloskop Cyfrowy z Próbkowaniem w Czasie Rzeczywistym (ang. Digital Real-Time Oscilloscope)
 
Wydany został komunikat:

Pełna treść komunikatu

Załącznik 5