Znak sprawy: ZP-207/12/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i obiektu biurowo-laboratoryjno-technologicznego Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk położonego w Stanisławowie Pierwszym 05-126 przy ul. Strużańskiej 8 na działce nr 578/18

wydany został komunikat.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Znak sprawy: ZP-207/12/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

OIgłoszenie o zamówieniu dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych:

Wykonanie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i obiektu biurowo-laboratoryjno-technologicznego Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk położonego w Stanisławowie Pierwszym 05-126 przy ul. Strużańskiej 8 na działce nr 578/18

Ogłoszenie o zamówieniu.

Załączniki wersji edytowalnej

Załącznik 6 wzór umowy.

Znak sprawy: ZP-203/204/09/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk 
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Zakup specjalistycznego oprogramowania naukowo-technicznego na potrzeby projektu MAB/2018/9 CENTERA cz. I i II

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie w witrynie TED

Załączniki w wersji edytowalnej

Załączniki 4 Wzór Umowy

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (pdf)

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (xml)

Znak sprawy: ZP-199/07/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk 
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Zaprojektowanie i wykonanie terahercowych mikrobolometrów w zaawansowanej technologii krzemowej (ang. Design and implementation of terahertz microbolometers in advanced silicon technology)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie w witrynie TED

Załączniki w wersji edytowalnej

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (pdf)

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (xml)

Znak sprawy: ZP-206/10/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przeprowadzenie pełnych pakietów badań biokompatybilności zgodnie z załącznikiem A normy ISO 10993-1 lub równoważna z uwzględnieniem części 22 normy ISO 10993 lub równoważna dla 2 potencjalnych wyrobów medycznych implantowanych na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk”

Informacja z otwarcia ofert

Znak sprawy: ZP-167/01/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa komputerów i urządzeń peryferyjnych do realizacji projektu MAB CENTERA – Centrum Badań i Zastosowań Technologii Terahercowych, nr MAB/2018/9 na potrzeby Laboratorium CENTERA Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w podziale na Części:
CZĘŚĆ NR 1: Komputery
CZĘŚĆ NR 2: Monitory
CZĘŚĆ NR 4: Zestaw interaktywny
CZĘŚĆ NR 4: Akcesoria komputerowe

Informacja z otwarcia ofert

Znak sprawy: ZP-206/10/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

Przeprowadzenie pełnych pakietów badań biokompatybilności zgodnie z załącznikiem A normy ISO 10993-1 lub równoważna z uwzględnieniem części 22 normy ISO 10993 lub równoważna dla 2 potencjalnych wyrobów medycznych implantowanych na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk”

wydany został komunikat.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Znak sprawy: ZP-167/01/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk 
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa komputerów i urządzeń peryferyjnych do realizacji projektu MAB CENTERA – Centrum Badań i Zastosowań Technologii Terahercowych, nr MAB/2018/9 na potrzeby Laboratorium CENTERA Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w podziale na Części:
CZĘŚĆ NR 1: Komputery
CZĘŚĆ NR 2: Monitory
CZĘŚĆ NR 4: Zestaw interaktywny
CZĘŚĆ NR 4: Akcesoria komputerowe

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie w witrynie TED

Załączniki w wersji edytowalnej

Wzór umowy

Klucz Publiczny

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zip)

 

Znak sprawy: ZP-206/10/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

Przeprowadzenie pełnych pakietów badań biokompatybilności zgodnie z załącznikiem A normy ISO 10993-1 lub równoważna z uwzględnieniem części 22 normy ISO 10993 lub równoważna dla 2 potencjalnych wyrobów medycznych implantowanych na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk”

wydany został komunikat.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ujednolicona

Ogłoszenie w witrynie TED

Ogłoszenie w witrynie TED - opublikowane

Załączniki w wersji edytowalnej

Wzór umowy

Znak sprawy: ZP-206/10/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

Przeprowadzenie pełnych pakietów badań biokompatybilności zgodnie z załącznikiem A normy ISO 10993-1 lub równoważna z uwzględnieniem części 22 normy ISO 10993 lub równoważna dla 2 potencjalnych wyrobów medycznych implantowanych na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk”

wydany został komunikat.

Wyjaśnienia treści SIWZ