Doktoraty
obronione i zatwierdzone
przez Radę Naukową Instytutu Wysokich Ciśnień PAN

Temat: Transport i lokalizacja nośników w złączowych heterostrukturach GaN/InGaN/AlGaN
Promotor: Prof. dr hab. Piotr Perlin
Obrona: 26 lipca 2012 r.
Zatwierdzenie: 7 września 2012 r.