Zapraszamy do składania zgłoszeń na stanowisko naukowe POST-DOC w ramach Projektu NCN SONATA BIS 10 - Terahercowe
metapowierzchnie dla detekcji wirusów i innych substancji biologicznych

Informacje dotyczące konkursu


We invite you to submit applications for the position of a POST-DOC under the NCN Project  SONATA BIS 10 -
Terahertz Metasurfaces for Detection of Viruses and Other Biological Substances

Job offer details

Zapraszamy do składania zgłoszeń na stanowisko postdoc w ramach Projektu Centrum Badań i Zastosowań Technologii Terahercowych (CENTERA) w grupie roboczej 1: Solid State Physics - mainly THz plasma instabilities in semiconductor-based low dimensional systems and topological insulators

Informacje dotyczące konkursu

We invite you to submit applications for the position of a postdoc under the Center for Terahertz Research and Applications (CENTERA) project, workgroup 1: Solid State Physics - mainly THz plasma instabilities in semiconductor-based low dimensional systems and topological insulators

Job Offer Details

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko adiunkta w laboratorium krystalizacji.

Informacje dotyczące konkursu

Konkurs na stanowiska doktorant-stypendysta w laboratorium NL15 został rozstrzygnięty:

Informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs na stanowisko naukowe adiunkta (post-doc) w ramach realizacji projektu OPUS Narodowego Centrum Nauki, kierowanego przez prof. Piotra Perlina został rozstrzygnięty:

Informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu

Zapraszamy do aplikowania na stanowiska doktorant – stypendysta w laboratorium NL15.

Informacje dotyczące konkursu

Zapraszamy do zapoznania się z rozstrzygnięciem konkursu na stanowisko specjalisty w ramach Projektu NCBiR SGS:

„Buried periodic Arrays of NANOchannels for single-frequency nitride lasers”

Informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko technologa w ramach Projektu NCBiR SGS:

„Buried periodic Arrays of NANOchannels for single-frequency nitride lasers”

Informacje dotyczące konkursu

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko specjalisty w ramach Projektu NCBiR SGS:

„Buried periodic Arrays of NANOchannels for single-frequency nitride lasers”

Informacje dotyczące konkursu

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko doktorant – stypendysta w ramach Projektu NCN OPUS „Ekscytonowe projektowanie perowskitowych laserów i diod luminescencyjnych”, nr projektu 2019/33/B/ST8/02105.

Informacje dotyczące konkursu