Zapraszamy do składania zgłoszeń na stanowiska doktoranta-stypendysty w projekcie NCN SONATA BIS 11.

Informacje dotyczące konkursu


We invite you to submit applications for the positions of a PhD student - scholarship holder through NCN SONATA BIS 11 project.

Job offer details

Zapraszamy do składania zgłoszeń na stanowisko naukowe adiunkta w Laboratorium Przyrządów Optoelektronicznych (NL15):

Informacje dotyczące konkursu

Informujemy, iż nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko doktorant - stypendysta w ramach projektu NCN Sonata BIS 10 "Terahertz Metasurfaces for Detection of Viruses and Other Biological Substances".

Laureatem konkursu został Pan Zaka Ullah.

Pełna treść ogłoszenia

Zapraszamy do składania zgłoszeń na stanowisko naukowe adiunkta w Laboratorium Nanostruktur.

Informacje dotyczące konkursu [docx]

Informacje dotyczące konkursu [pdf]

Zapraszamy do składania zgłoszeń na stanowisko naukowe doktorant-stypendysta w ramach Projektu NCN SONATA BIS 10 -
Terahercowe metapowierzchnie dla detekcji wirusów i innych substancji biologicznych

Informacje dotyczące konkursu


We invite you to submit applications for the position of a PhD student - scholarship holder under the NCN Project 
SONATA BIS 10 - Terahertz Metasurfaces for Detection of Viruses and Other Biological Substances

Job offer details

Zapraszamy do składania zgłoszeń na stanowisko naukowe POST-DOC w ramach Projektu NCN SONATA BIS 10 - Terahercowe
metapowierzchnie dla detekcji wirusów i innych substancji biologicznych

Informacje dotyczące konkursu


We invite you to submit applications for the position of a POST-DOC under the NCN Project  SONATA BIS 10 -
Terahertz Metasurfaces for Detection of Viruses and Other Biological Substances

Job offer details

Zapraszamy do składania zgłoszeń na stanowisko postdoc w ramach Projektu Centrum Badań i Zastosowań Technologii Terahercowych (CENTERA) w grupie roboczej 1: Solid State Physics - mainly THz plasma instabilities in semiconductor-based low dimensional systems and topological insulators

Informacje dotyczące konkursu

We invite you to submit applications for the position of a postdoc under the Center for Terahertz Research and Applications (CENTERA) project, workgroup 1: Solid State Physics - mainly THz plasma instabilities in semiconductor-based low dimensional systems and topological insulators

Job Offer Details

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko adiunkta w laboratorium krystalizacji.

Informacje dotyczące konkursu

Konkurs na stanowiska doktorant-stypendysta w laboratorium NL15 został rozstrzygnięty:

Informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs na stanowisko naukowe adiunkta (post-doc) w ramach realizacji projektu OPUS Narodowego Centrum Nauki, kierowanego przez prof. Piotra Perlina został rozstrzygnięty:

Informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu