Zapraszamy do składania zgłoszeń na stanowisko Lider Zespołu- Grupy Roboczej 2 (WG2) w ramach Projektu Centrum Badań i Zastosowań Technologii Terahercowych (CENTERA) - Innovative 2D materials: basic science and technology with potential THz applications

Informacje dotyczące konkursu

We invite you to submit applications for the position of a Team Leader- Workgroup 2 (WG2) under the Center for Terahertz Research and Applications (CENTERA) project - Innovative 2D materials: basic science and technology with potential THz applications

Job Offer Details

Zapraszamy do składania zgłoszeń na stanowisko naukowe doktorant-stypendysta w ramach Projektu NCN SONATA BIS 10 - Terahercowe metapowierzchnie dla detekcji wirusów i innych substancji biologicznych

Informacje dotyczące konkursu [pdf]

Informacje dotyczące konkursu [docx]

We invite you to submit applications for the position of a PhD student - scholarship holder under the NCN Project SONATA BIS 10 - Terahertz Metasurfaces for Detection of Viruses and Other Biological Substances

Job Offer Details [pdf]

Job Offer Details [docx]

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko naukowe doktorant-stypendysta w ramach Projektu NCN OPUS-18 „System detekcji gazu za pomocą czujników wykonanych z materiałów o strukturze dwuwymiarowej”,:

Informacje dotyczące konkursu

Job Offer Details

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko naukowe doktorant-stypendysta:

Informacje dotyczące konkursu nr 1

Informacje dotyczące konkursu nr 2

 

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko naukowe doktorant-stypendysta

Informacje dotyczące konkursu

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko naukowe post-docw Laboratorium Krystalizacji IWC PAN

Informacje dotyczące konkursu

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko naukowe adiunkta w Laboratorium Epitaksji MBE IWC PAN

Informacje dotyczące konkursu

Zapraszamy do aplikowania na stanowiska w ramach projektu "Polarity Engineering in Nitride Heterostructures"  w programie HOMING Fundacji na rzecz Nauki Polskiej:

Pracownik Naukowo-Technologiczny – charakteryzacja LED

Pracownik Naukowo-Technologiczny – epitaksja metodą PAMBE

Pracownik Naukowo-Technologiczny – processing struktur otrzymywanych metodą PAMBE

Konkurs na stanowisko młody doktor (typu post-doc) w projekcie FNP TEAM-TECH "Uniwersalny proces przezwyciężenia równowagowego kształtu kryształu rosnącego z fazy gazowej" pod kierownictwem prof. dr hab. Michała Boćkowskiego.

Pełna treść ogłoszenia w pliku pdf.

Zapraszamy do aplikowania na stanowiska naukowe Stypendysta-Doktorant w ramach realizacji projektu OPUS 12 Narodowego Centrum Nauki o tytule „Termodynamika i kinetyka syntezy GaN w metalicznych układach stosowanych do krystalizacji diamentu-GaNDia”, w Laboratorium Krystalizacji

Informacje dotyczące konkursu

Informacje dotyczące konkursu (wersja edytowalna)