Doktoraty
obronione i zatwierdzone
przez Radę Naukową Instytutu Wysokich Ciśnień PAN

Temat: Mechanizmy wzrostu oraz własności fizyczne struktur kwantowych GaN/ AlGaN/InGaN wytwarzanych  metodą epitaksji z wiązek molekularnych z plazma azotową
Promotor: dr hab Czesław Skierbiszewski, prof. IWC PAN
Obrona: 27 sierpnia 2012 r.
Zatwierdzenie: 7 września 2012 r.

Temat: Transport i lokalizacja nośników w złączowych heterostrukturach GaN/InGaN/AlGaN
Promotor: Prof. dr hab. Piotr Perlin
Obrona: 26 lipca 2012 r.
Zatwierdzenie: 7 września 2012 r.