Znak sprawy: ZP-210/05/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zaprojektowanie i wykonanie 2 sztuk ukladow grzania-chlodzenia do autoklawow amonotermalnych A-11

Informacja z otwarcia ofert [PDF]

Informacja z otwarcia ofert [DOCX]

Znak sprawy: ZP-210/05/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk 
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zaprojektowanie i wykonanie 2 sztuk ukladow grzania-chlodzenia do autoklawow amonotermalnych A-11

Specyfikacja warunków zamówienia

Ogłoszenie w witrynie TED

Załącznik 1

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik A

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

Znak sprawy: ZP-203/204/09/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup specjalistycznego oprogramowania naukowo-technicznego na potrzeby projektu MAB/2018/9 CENTERA cz. I i II

Informacja z otwarcia ofert

Znak sprawy: ZP-203/204/09/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

Zakup specjalistycznego oprogramowania naukowo-technicznego na potrzeby projektu MAB/2018/9 CENTERA cz. I i II

wydany został komunikat.

Treść komunikatu nr 1

Ogłoszenie w witrynie TED

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 do SIWZ

Sprostowanie

 

Znak sprawy: ZP-199/07/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

Zaprojektowanie i wykonanie terahercowych mikrobolometrów w zaawansowanej technologii krzemowej (ang. Design and implementation of terahertz microbolometers in advanced silicon technology)

wydany został komunikat.

Informacja o zmianie treści SIWZ

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki w wersji edytowalnej

Znak sprawy: ZP-207/12/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i obiektu biurowo-laboratoryjno-technologicznego Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk położonego w Stanisławowie Pierwszym 05-126 przy ul. Strużańskiej 8 na działce nr 578/18

Informacja z otwarcia ofert

Znak sprawy: ZP-207/12/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i obiektu biurowo-laboratoryjno-technologicznego Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk położonego w Stanisławowie Pierwszym 05-126 przy ul. Strużańskiej 8 na działce nr 578/18

wydany został komunikat.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Znak sprawy: ZP-207/12/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

OIgłoszenie o zamówieniu dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych:

Wykonanie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i obiektu biurowo-laboratoryjno-technologicznego Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk położonego w Stanisławowie Pierwszym 05-126 przy ul. Strużańskiej 8 na działce nr 578/18

Ogłoszenie o zamówieniu.

Załączniki wersji edytowalnej

Załącznik 6 wzór umowy.